29 دنبال‌ کننده
34.9 هزار بازدید ویدیو
1 هزار بازدید 2 سال پیش

درایور استپ موتور دو فاز جریان 2 امپر www.dc-ac.ir

دیگر ویدیوها

443 بازدید 3 ماه پیش
38 بازدید 9 ماه پیش
37 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
611 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
474 بازدید 2 سال پیش
194 بازدید 2 سال پیش
870 بازدید 2 سال پیش
491 بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
175 بازدید 2 سال پیش
73 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
605 بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
925 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
5.1 هزار بازدید 3 سال پیش
136 بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
211 بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
805 بازدید 3 سال پیش
330 بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
3.8 هزار بازدید 3 سال پیش