در حال بارگذاری
 • 206
  دنبال کننده
 • 28
  دنبال شونده
 • 311.4هزار
  بازدید

انجمن مکاترونیک دکا

علمی که در کار جلوه کند برترین دانش است. امیر المومنین علی ( ع )

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

علمی که در کار جلوه کند برترین دانش است. امیر المومنین علی ( ع )

 • 206
  دنبال کننده
 • 28
  دنبال شونده
 • 311.4هزار
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • 01 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  586 بازدید

  01 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - مقدمه اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 02 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  134 بازدید

  02 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - Why you should take this course اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 03 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  49 بازدید

  03 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - یک کیت آموزشی چیست؟ اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 04 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  67 بازدید

  04 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - How training kits make your programming, wiring and testing an easy job اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 05 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  36 بازدید

  05 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - اجزای اصلی که باید در کیت آموزشی باشند اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 06 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  29 بازدید

  06 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - What are the extra components that you can be added اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 07 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  79 بازدید

  07 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - طراحی مدار چاپی چیست؟ اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 08 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  17 بازدید

  08 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - بهترین نرم افزار برای انجام این کار چیست؟ اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 09 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  103 بازدید

  09 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - How to start Designing your kit اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 10 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  51 بازدید

  10 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - Designing your kit contiue اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 11 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  29 بازدید

  11 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - اضافه کردن مدار تغذیه با حفاظت اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 12 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  29 بازدید

  12 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - ساخت PCB قسمت 1 اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 13 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  21 بازدید

  13 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - ساخت PCB قسمت 2 اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 14 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  83 بازدید

  14 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - PCB نهایی اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 15 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  29 بازدید

  15 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - Printing Your design on Heat paper اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 16 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  52 بازدید

  16 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - Finishing the board اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 17 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی

  9 بازدید

  17 - میکروکنترلرهای PIC طراحی و ساخت کیت آموزشی - خرید آنلاین و پایان دوره اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 01 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  132 بازدید

  01 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - مقدمه اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 02 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  45 بازدید

  02 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - چگونه Proteus Professional را نصب کنید اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 03 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  54 بازدید

  03 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - نحوه نصب MikroC Pro برای برنامه نویسی PIC اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 04 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  31 بازدید

  04 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - اولین پروژه در پروتئوس اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 05 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  43 بازدید

  05 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - اولین پروژه در MikroC اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 06 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  99 بازدید

  06 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - How to deal with PIC Ports First Code اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 07 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  49 بازدید

  07 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - اتصالات ضروری اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 08 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  31 بازدید

  08 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - Simple LED example to get things on the right track اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 09 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC2

  27 بازدید

  09 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - Flasher circuit PIC Microcontroller اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 10 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  119 بازدید

  10 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - Lighting Led Follower Example اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 11 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  31 بازدید

  11 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - کنترل LED با استفاده از Push Button اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 12 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  39 بازدید

  12 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - کنترل سون سگمنت با استفاده از شمارنده BCD میکروکنترلر PIC اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 13 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  31 بازدید

  13 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - کنترل LCD با استفاده از میکروکنترلر PIC اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 14 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  94 بازدید

  14 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - نمایش و حرکت متن روی LCD اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com

 • 15 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC

  31 بازدید

  15 - راهنمای کامل گام به گام میکروکنترلر PIC - کنترل موتور پله اخبار، فیلم ، کتاب، در حوزه های برق، کامپیوتر و مکانیک در کانال تلگرام انجمن مکاترونیک دکا، https://telegram.me/DECA_ENG به ما بپیوندید سایت و وبلاک انجمن مکاترونیک دکا، http://deca-eng.ir، http://industrial_automation.rozblog.com