مصاحبه با مدیر دبیرستان دوره اول کمال دانشگاه صنعتی اصفهان

666 بازدید 1 ماه پیش

مصاحبه با آقای دهقانی مدیر دبیرستان دوره اول کمال دانشگاه صنعتی اصفهان

دیگر ویدیوها

شروع آزمون حضوری

229 بازدید 1 ماه پیش

بخشی از امکانات دبیرستان

635 بازدید 1 ماه پیش

تفسیر سوره لقمان قسمت 10

56 بازدید 1 ماه پیش

ساختمان واژه فارسی نهم

102 بازدید 2 ماه پیش

نقش دستوری قید فارسی نهم

167 بازدید 2 ماه پیش

فصل 13 علوم نهم

73 بازدید 2 ماه پیش

تدریس درس 7 زبان هفتم

321 بازدید 2 ماه پیش

تدریس زاویه مرکزی

40 بازدید 2 ماه پیش

زاویه محاطی ریاضی هشتم

190 بازدید 2 ماه پیش

فصل ده علوم هفتم

138 بازدید 2 ماه پیش

خزه و سرخس در علوم نهم

78 بازدید 2 ماه پیش

جذر و رادیکال ریاضی هفتم

140 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر