0 دنبال‌ کننده
4 بازدید ویدیو
4 بازدید 1 ماه پیش

ایمنی به عنوان حفاظت از انسانها و اثربخشی آنها در برابر صدمات و پیشگیری از صدمات انسانی تعریف شده است. اولین تحقیق در مورد اعتماد انسان در 2000 سال پیش در پلین و تاریخ طبیعی Elder انجام شد. برخی از نمونه های موجود در این کتاب می گویند که برای استنشاق سموم کارگران باید از ماسک های محافظ استفاده کنید و می توان به اولین وسایل ایمن لامپ های ایمنی معدن اشاره کرد. هدف از اجرای قوانین و دستورالعمل های ایمنی ایجاد محیطی سالم است تا کارگران بتوانند بدون نگرانی و بدون ترس از خطرات صنعت به کار خود ادامه دهند. به این ت