0 دنبال‌ کننده
497 بازدید ویدیو

Two-platen

95 بازدید 1 سال پیش

دیگر ویدیوها

Two-platen

95 بازدید 1 سال پیش

SBL Blowing

15 بازدید 1 سال پیش

S series

70 بازدید 1 سال پیش

Rotary blowing

24 بازدید 1 سال پیش

Handle Blowing machine

42 بازدید 1 سال پیش

Eco

27 بازدید 1 سال پیش

Cap Comperession

35 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر