1 دنبال‌ کننده
7.6 هزار بازدید ویدیو

توربین بادی

2.2 هزار نمایش ۶ سال پیش

دیگر ویدیوها

توربین بادی

2.2 هزار نمایش ۶ سال پیش

نیروگاه زمین گرمایی

1.9 هزار نمایش ۶ سال پیش

منظومه شمسی

2.2 هزار نمایش ۶ سال پیش

كاوشگر مریخی

1.2 هزار نمایش ۶ سال پیش

کاربرد نانو مواد در صنعت

1.2 هزار نمایش ۷ سال پیش
نمایش بیشتر