22 دنبال‌ کننده
8.5 هزار بازدید ویدیو

فرهنگ نوشتن صفحه 40 ریاضی ششم

4 بازدید 6 روز پیش

آموزش ها و توضیحات فرهنگ نوشتن صفحه 40 ریاضی ششم

بخش پذیری

مفهوم بخش پذیری

9 بازدید 1 ماه پیش

درک و آموزش بخش پذیری نیازمند درک مفهوم آن است در این فیلم به به آموزش این مفهوم پرداخته شده است

دیگر ویدیوها

فعالیت صفحه 38 ریاضی ششم

37 بازدید 1 هفته پیش

فعالیت صفحه 37 ریاضی ششم

73 بازدید 1 هفته پیش

فعالیت صفحه 36 ریاضی ششم

68 بازدید 2 هفته پیش

فعالیت صفحه 34 ریاضی ششم

52 بازدید 3 هفته پیش

تمرینات صفحه 30 و 31

51 بازدید 4 هفته پیش

ضرب کسر و مخلوط

10 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 27 ریاضی ششم

325 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 26 کتاب ریاضی ششم

83 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 25 کتاب ریاضی ششم

2.1 هزار بازدید 1 ماه پیش

کوچکترین مخرج مشترک

26 بازدید 1 ماه پیش

صفحه24 ریاضی ششم

260 بازدید 1 ماه پیش

یادآوری کسر

11 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 20 فرهنگ نوشتن

51 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 19 ریاضی ششم - تمرین

215 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 17 ریاضی ششم

41 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 16 ریاضی ششم

241 بازدید 1 ماه پیش

عددهای صحیح

2 بازدید 1 ماه پیش

صفحه 15 ریاضی ششم - تمرین

194 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر