26 بازدید 10 ماه پیش

دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی، یکی از شش رکن اصلی و در عین حال مستقل سازمان ملل متحد است که در کاخ صلح واقع در شهر لاهه هلند واقع شده است و به اختلافات میان دولت ها و ارائه نظر مشورتی در بعضی موارد خاص می پردازد.