302 دنبال‌ کننده
130.1 هزار بازدید ویدیو
973 بازدید 2 روز پیش

بیشتر وقت بخش دوم گفتگو با مصطفی تاج‌زاده در تنگنا، به وقایع دو دهه اخیر اختصاص یافت. تاج‌زاده که به قول خودش، همه می‌دانند وقتی اراده کند کاری را به سرانجام برساند چنین خواهد کرد و شاهد مثالش ترک همیشگی سیگار در نخستین روز بازداشت در سال ۸۸ است تا مبادا به خاطر وابستگی به سیگار، محتاج بازجو شود، عزم جزم کرده است تا ایده و نقد و نگاهش درباره قانون اساسی و شیوه حکمرانی در کشور را با صدای بلند بگوید و در عین حال، بردن سیاست به خیابان را خط قرمز می‌داند. به عنوان حاصل گفتگو با مصطفی تاج‌زاده در تنگنا، صرفنظر

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر