19 دنبال‌ کننده
2.3 هزار بازدید ویدیو
101 بازدید 1 سال پیش

ماده ۲۹- پس از انقضای مواعيد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره(۲)ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱)، (۲) و (۳) ماده(۱۵) وهمچنین ماده (66) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 / ۱۲ / 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می­شود. قانون فوق مشتمل بر 29 ماده و8تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یک ام مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/08/01 به تایید شورای نگهبان رسید.

ارث

142 بازدید 1 سال پیش

متن ماده 17 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارث و ضرایب آن

دیگر ویدیوها

47 بازدید 1 سال پیش