16 دنبال‌ کننده
12 هزار بازدید ویدیو
0 بازدید 5 ساعت پیش

وبینار تخصصی (قسمت سوم) با موضوع آسیب شناسی کاشی های تاریخی ناشی از عدم حفاظت پیشگیرانه و حفاظت و مرمت آنها اسناد رضا مجید نجف آبادی کارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار تاریخی و مسئول بخش حفاظت و مرمت موزه مقدم @digimuseum_aqr

دیگر ویدیوها

3 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
1 بازدید 2 ماه پیش
2 بازدید 3 ماه پیش
12 بازدید 3 ماه پیش
4 بازدید 4 ماه پیش
1 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر