ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
17 دنبال‌ کننده
3.7 هزار بازدید ویدیو
49 بازدید 3 ماه پیش

تمدن طاغوت های پنهان-عصر غیبت و هجوم همه جلوه های طاغوت موضوعات مطرح شده در این جلسه: - ادامه تمدن طاغوتهای آشکار وجلوه طاغوتهای پنهان و وظیفه انسان در عصر غیبت 1.مضرات تمدن های مادی چیست؟ 2.قصداصلی شیطان از وسوسه انسان چیست؟ 3.جایگاه انسان در تمدن های مادی وتمدن های الهی چیست؟ 4.نظریه تکامل داروین چیست؟ 5.چگونه نظریه تکامل رارد میکنید؟ 6.قصداصلی نشرنظریه تکامل داروین چیست؟ 7.فاکتورهای مورد توجه در پرستش بت هابرای مردم چیست؟ 8.ابزارپذیرفته شدن طاغوت هاچیست؟ 9.درزمان نمر

آخرین ویدیوها

نمایش بیشتر