75 دنبال‌ کننده
108.7 هزار بازدید ویدیو
5.2 هزار بازدید 1 سال پیش

در کوتاه کردن مو تشخیص اینکه چه مدل مویی به چه صورتی میاد خیلی مهمه و در پروسه کوتاه کردن مو فرق بندی اهمیت بسیاری داره که در ویدئو نشان داده شده‌. با ما به دنبال بهترین ها باشید. مدیر آرایشگاه دیپلمات شهرک غرب شهرام هاشم لو شماره تلفن:۰۹۱۲۱۸۵۷۸۴۴

آخرین ویدیوها

کوتاهی موی کودکان

5.2 هزار بازدید 1 سال پیش

در کوتاه کردن مو تشخیص اینکه چه مدل مویی به چه صورتی میاد خیلی مهمه و در پروسه کوتاه کردن مو فرق بندی اهمیت بسیاری داره که در ویدئو نشان داده شده‌. با ما به دنبال بهترین ها باشید. مدیر آرایشگاه دیپلمات شهرک غرب شهرام هاشم لو شماره تلفن:۰۹۱۲۱۸۵۷۸۴۴

دیگر ویدیوها

5.2 هزار بازدید 1 سال پیش
81 بازدید 1 سال پیش
661 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
174 بازدید 2 سال پیش
62 بازدید 2 سال پیش
619 بازدید 2 سال پیش
8.9 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
6.2 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
4.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
7 هزار بازدید 5 سال پیش
36.8 هزار بازدید 5 سال پیش
16.8 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش