37.3 هزار دنبال‌ کننده
19.5 میلیون بازدید ویدیو

دیرین دیرین - ماسک و دستکش استفاده شده را در کوچه و خیابان رها نکنید

16.8 هزار بازدید 15 ساعت پیش

دستکش‌های خیابانی سرنوشت خوبی پیدا نمی‌کنند. آنها را در آغوش گرم سطل آشغال قرار دهیم.

دیگر ویدیوها

دیرین دیرین - اخبار رپ چهار

14.6 هزار بازدید 1 روز پیش

دیرین دیرین - پنجاه دستی

10.2 هزار بازدید 2 روز پیش

دیرین دیرین - اض‌طرابیدن

16.1 هزار بازدید 3 روز پیش

دیرین دیرین - جک بی مزه

17.8 هزار بازدید 4 روز پیش

فعلا به مهمانی نروید

5.7 هزار بازدید 5 روز پیش

دیرین دیرین - ژل ای ژل

27.9 هزار بازدید 6 روز پیش

دیرین دیرین - بوی اسکناس

11.4 هزار بازدید 6 روز پیش

دیرین دیرین - بیهوده خوان

15.6 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - مکالمه طولانی

26.9 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - آموزش آنلاین

24.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - دوراهی سخت

10.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - فرصت

15.9 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - از تجمعات دوری کنید

5.2 هزار بازدید 1 هفته پیش

پیشواز ناامید کننده

16.9 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - اخبار رپ سه

20.8 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - زانوی غم

13.7 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - غذاها را کامل بپزید

11.2 هزار بازدید 1 هفته پیش

دیرین دیرین - اقتصاد مردمی ‌

28.5 هزار بازدید 2 هفته پیش

دیرین دیرین - اخبار رپ دو

73.8 هزار بازدید 2 هفته پیش

دیرین دیرین - راهکار نوین

39.7 هزار بازدید 2 هفته پیش

دیرین دیرین - اخبار رپ یک

61.3 هزار بازدید 3 هفته پیش

دیرین دیرین - سلطان دردها

38.2 هزار بازدید 3 هفته پیش

دیرین دیرین - بهداشت

20.7 هزار بازدید 3 هفته پیش

دیرین دیرین - درب

17.2 هزار بازدید 3 هفته پیش

دیرین دیرین - کتاب فروشی محل

21 هزار بازدید 4 هفته پیش

دیرین دیرین - مشاعریدن دو

37.5 هزار بازدید 1 ماه پیش

دیرین دیرین - پروداکشن

17.3 هزار بازدید 1 ماه پیش

دیرین دیرین - حضور به هم رساندن

10.7 هزار بازدید 1 ماه پیش

دیرین دیرین - جوجه های معدوم ‌

12 هزار بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر