59 دنبال‌ کننده
763.8 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

درمان غیر جراحی میخچه پا

41.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

آندوسكوپی دیسك در پارگی شدید دیسك

22.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

سوزاندن عصب سه قلو

4.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

درمان دیسک کمر با تزریق

2.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

آندوسکوپی دیسک بدون بیهوشی

6.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

جراحی بسته آندوسکوپی دیسک

7.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

رضایت بیماران از آندوسکوپی

2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

کاهش بیرون زدگی دیسک کمر با لیزر

4.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

عمل بسته لیزر داخل دیسک کمری

9 هزار بازدید ۳ سال پیش

نظر بیماران

2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان درد سیاتیک

29.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان دیسک به روش آندوسکوپی

30.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان سردرد و میگرن

5.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان گردن درد

7.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان کمردرد مزمن

12.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان دیسک کمر با لیزر

16.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

جراحی بسته لیزری دیسک گردن

18 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر
زنده
نوانمایش صورتهای تاریک