در حال بارگذاری
 • 61
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 78.1هزار
  بازدید

دیسون

به سبک جدید درس بخون

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

به سبک جدید درس بخون

 • 61
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 78.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش مبحث احتمال - ریاضیات جامع کنکور تجربی

  775 بازدید

  در این قسمت آقای محسنی منش، محاسبه احتمال در فضای نمونه ای غیر هم شانس و گسسته را آموزش می دهند و برای تسلط هر چه بیشتر در این مبحث، چندین مثال و تست حل می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «فشار مایعات» - فیزیک جامع کنکور

  69 بازدید

  در این فیلم آقای آبتین عابد به بررسی فشار مایعات پرداخته و نکات مهم و کلیدی آن را آموزش می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • عربی جامع کنکور - مبحث جمله شرطیه

  96 بازدید

  در این فیلم آقای شهرام نهاری مدرس عربی بصورت کامل و مفصل جمله شرطیه را آموزش می دهند. دانش آموزان با استفاده از روش منحصر به فرد ایشان در تدریس قواعد، می توانند عربی را به راحتی یاد بگیرند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • بافت های جانوری - زیست شناسی جامع کنکور

  130 بازدید

  در این فیلم آقای فضلعلی به بررسی انواع بافت های جانوری از جمله بافت پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای پرداخته و نکات مهم و کلیدی آن را آموزش می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع» - زیست شناسی (2) پایه یازدهم

  993 بازدید

  آقای محمد حسن فضلعلی مدرس زیست شناسی، در این فیلم به بیان مطالبی در مورد میکروب می پردازند و لایه های بیرونی و درونی پوست را بطور مفصل بررسی می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «وضع نسبی نقطه و دایره» - هندسه (2) پایه یازدهم

  128 بازدید

  در این فیلم آقای مهدی دهقانی بطور کامل وضعیت نسبی نقطه و دایره را آموزش می دهند و مثال های را حل می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «جریان الکتریکی» - فیزیک (2) پایه یازدهم

  653 بازدید

  آقای نوید شاهی مدرس فیزیک، به تدریس مباحث «رفتار الکترون درون یک رسانا»، «شارش خالص»، «سرعت سوق» و «تعریف کمی جریان الکتریکی» می پردازند و چندین نکته اساسی را بیان می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «دایره» - ریاضی پایه هشتم

  383 بازدید

  در این فیلم، آقای مهران علوی در ابتدا تعریف دقیق و جامعی از دایره را ارائه می دهند و در ادامه مباحث «وضعیت نقطه نسبت به دایره» و «وضعیت یک خط نسبت به دایره» را مورد بررسی قرار می دهند و در نهایت به بیان تعاریف کمان و وتر دایره و حل چندین تمرین می پردازند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «حجم های هندسی» - ریاضی پایه هفتم

  1,727 بازدید

  آقای فاتحی نسب در این مبحث حجم های هندسی و انواع آن را بطور دقیق آموزش می دهند و در پایان برای تسلط هر چه بیشتر دانش آموز بر این مبحث، چندین مثال کاربردی مطرح می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش زبان انگلیسی - پایه نهم

  2,986 بازدید

  آقای دوست محمدی مدرس زبان انگلیسی، در این فیلم مبحث «Conversation» از درس سوم کتاب Prospect 3 پایه نهم دوره متوسطه اول را بطور کامل برای دانش آموزان درس می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «واژه نامه درس چهارم» - عربی پایه نهم

  1,010 بازدید

  در این مبحث آقای میثم شریفی بطور دقیق واژه نامه درس چهارم عربی پایه نهم را بررسی می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «واژه نامه جواهر الکلام» - عربی پایه هفتم

  524 بازدید

  در این مبحث آقای سید هادی هاشمی بطور دقیق واژه نامه جواهر الکلام از درس دوم عربی پایه هفتم را تدریس می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «راه های شناسایی زمین» - علم تجربی پایه ششم

  108 بازدید

  خانم فاطمه حسینی در این فیلم به بررسی روش های شناسایی مستقیم و غیر مستقیم زمین می پردازند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «مروری بر وزن های سه گانه فعل مضارع» -عربی پایه هشتم

  321 بازدید

  آقای داود محمدی در این فیلم برای شروع هر چه بهتر قواعد درس سوم عربی پایه هشتم، قواعد درس گذشته را مرور می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش زبان انگلیسی - پایه هشتم

  5,162 بازدید

  آقای دوست محمدی مدرس زبان انگلیسی، در این فیلم مبحث «Conversation» از درس دوم کتاب Prospect 2 پایه هشتم دوره متوسطه اول را بطور کامل برای دانش آموزان درس می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «مواد» - علوم تجربی پایه نهم

  567 بازدید

  آقای شهاب گودرزی مواد را از منظر خالص و مخلوط بودن و طبیعی و مصنوعی بودن مورد بررسی قرار می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش زبان انگلیسی - پایه هفتم

  4,402 بازدید

  آقای دوست محمدی مدرس زبان انگلیسی در این فیلم مبحث «Welcome» از درس اول کتاب Prospect 1 پایه هفتم دوره متوسطه اول را بطور کامل برای دانش آموزان درس می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «لگاریتم و تابع لگاریتمی» - ریاضی (2)

  719 بازدید

  آقای حمید گلزاری در فیلم آموزشی «لگاریتم و تابع لگاریتمی» به تدریس لگاریتم و ویژگی آن، تعریف توابع لگاریتمی و دامنه و برد آن می پردازد و مثال هایی را در این رابطه حل می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «توابع سینوسی» - حسابان (1) پایه یازدهم

  316 بازدید

  آقای دیداری در این فیلم مبحث «تابع سینوسی» از درس «توابع مثلثاتی» فصل چهارم حسابان (1) را آموزش می دهند و برای یادگیری کامل و تسلط هر چه بیشتر دانش آموزان بر این مبحث، مثال هایی را حل می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «آمار توصیفی» - آمار و احتمال پایه یازدهم

  953 بازدید

  در این فیلم آقای مسعود طایفه از مروری بر مفاهیم جامعه، نمونه و انواع متغیر شروع می کنند و در ادامه به تعریف آمار توصیفی می پردازند و در نهایت انواع فراوانی و دامنه تغییرات را آموزش می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «هوا کره» از فصل دوم شیمی پایه دهم

  925 بازدید

  اقای عباس سرمایه در آغاز مبحث «هواکره» از فصل «رد پای گازها در زندگی» به توضیح «هواکره و اجزای آن» می پردازند و در نهایت «روندهای تغییر دما و فشار» را بطور کامل بررسی می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «چرا نفس می کشیم؟» - زیست شناسی پایه دهم

  454 بازدید

  آقای محمد حسن فضلعلی مدرس زیست شناسی (1)، در این فیلم مباحث «چرا نفس می کشیم؟»، «تفاوت های هوای دمی با هوای بازدمی»، «انواع خون» و «تنفس یاخته ای» را بطور مفصل آموزش می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «نسبت های مثلثاتی» - ریاضی پایه دهم

  760 بازدید

  آقای شروین سیاح نیا مدرس ریاضی (1)، در این فیلم نسبت های مثلثاتی سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت را آموزش می دهند و در انتها برای افزایش تسلط دانش آموزان در این مبحث تست های را حل می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «استدلال» از فصل سوم ریاضی پایه نهم

  1,287 بازدید

  آقای کریم مختاری، در این فیلم بطور کامل مبحث «استدلال» از فصل سوم ریاضی نهم را تدریس می کنند و در نهایت چندین اشتباه رایج دانش آموزان را به همراه مثال توضیح می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «چشمه های نور» - علوم تجربی پایه هشتم

  384 بازدید

  آقای روستایی در این فیلم، بطور کامل درباره «جسم منیر و غیر منیر»، «انواع چشمه های نور» و «اینکه چگونه اجسام را می بینیم؟» توضیح می دهند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «اندوخته های زمین» - علوم تجربی پایه هفتم

  474 بازدید

  در آغاز آقای قفلگری مباحث مواد اطراف ما و معدن و انواع آن را آموزش داده و در ادامه به توضیح کامل درصد خلوص می پردازند و در پایان مثال هایی را برای درک بیشتر مفهوم درصد خلوص حل می کنند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • آموزش مبحث «واحد اندازه گیری طول» -ریاضی پایه ششم

  1,356 بازدید

  در این فیلم آقای خلج طهرانی مقدمه ای درباره واحد های اندازه گیری گفتند و در ادامه آن به توضیح کامل واحد اندازه گیری طول، انواع آن و تبدیل واحدهای طول به یکدیگر می پردازند. برای مشاهده فیلم های آموزشی این درس به سایت http://bit.ly/DisonApp-org برو و اپلیکیشن دیسون رو دانلود و نصب کن.

 • توصیه های اساتید برتر در مورد دیسون به دانش آموزان

  1,360 بازدید

  به توصیه های استاد علی اصغر شریفی مدرس ریاضی توجه کنید.

 • ویدیوی حل یک سئوال آزمون 2 ویژه سال هشتم درس علوم

  572 بازدید

  ویدیوی حل یک سئوال آزمون 2 ویژه سال هشتم درس علوم تجربی توسط استاد مسیح پوشنه

 • توصیه های استاد محمدمصطفی ابراهیمی

  1,126 بازدید

  استاد محمد مصطفی ابراهیمی مدرس حسابان از دانش آموزان برای استفاده از دیسون دعوت می کنند✅

 • ویدیوی حل یک سئوال آزمون 1 ویژه سال دهم درس عربی

  532 بازدید

  ویدیوی حل یک سئوال آزمون 2 ویژه سال دهم درس عربی توسط استاد امیرحسین پتکی