در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.9هزار
  بازدید

دکترآباد

سرزمین علوم پزشکی کشور

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سرزمین علوم پزشکی کشور

 • 0
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.9هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • فیلم آموزشی آناتومی آکلند دوبله فارسی

  67 بازدید

  http://doctorabad.com/shop/acland-trunk/

 • جمع بندی تست محور بهداشت و اپیدمیولوژی

  67 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس بهداشت و اپیدمیولوژی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه دکترآباد: shop.DoctorAbad.com

 • بسته نقره ای جمع بندی دروس علوم پایه

  64 بازدید

  این بسته شامل دروس باکتری شناسی + ویروس شناسی + انگل شناسی + ایمونولوژی + بهداشت و اپیدمیولوژی + جنین شناسی فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com

 • طنز علوم پایه

  174 بازدید

  شب آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

 • جمع بندی تست محور جنین شناسی

  137 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس جنین شناسی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور آناتومی اندام

  175 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس آناتومی اندام ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور روانشناسی

  215 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس روان شناسی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور باکتری شناسی

  252 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس باکتری شناسی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور پاتولوژی

  155 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس پاتولوژی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور بافت شناسی

  306 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس بافت شناسی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور بیوشیمی

  312 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس بیوشیمی ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور آناتومی سروگردن + نوروآناتومی

  348 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس آناتومی تنه ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • جمع بندی تست محور آناتومی تنه

  316 بازدید

  سلام عزیزجون! بسته جمع بندی نکات درس آناتومی تنه ویژه رشته های گروه علوم پزشکی کشور مطابق با منابع وزارت بهداشت رو می خوایم با هم دیگه بخونیم، پس بزن بریم: فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه رباتی تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot

 • بسته طلایی جمع بندی دروس علوم پایه

  317 بازدید

  این بسته شامل دروس آناتومی تنه+آناتومی سر و گردن+نوروآناتومی+آناتومی اندام+ فیزیولوژی+بیوشیمی+بافت شناسی+پاتولوژی فروشگاه اینترنتی: shop.DoctorAbad.com فروشگاه تلگرامی: shop_DoctorAbad_bot