10 دنبال‌ کننده
61.4 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

درمان واریس با لیزر

1.1 هزار نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

259 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

107 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

169 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

149 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

70 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

100 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

146 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

367 نمایش ۹ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

426 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

266 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

218 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

800 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

439 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

176 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

173 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

174 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

145 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

597 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

299 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

133 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

169 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

212 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

449 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

359 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

179 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

426 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

265 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

435 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

432 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

424 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

432 نمایش ۱۰ ماه پیش

درمان واریس با لیزر

365 نمایش ۱۰ ماه پیش

روش های درمان بیماری عروق کرونر

1.6 هزار نمایش ۳ سال پیش
نمایش بیشتر