9 دنبال‌ کننده
10.6 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

دپلاسمان شمشیربازی 113

64 بازدید 8 ماه پیش

دپلاسمان شمشیربازی 113

34 بازدید 8 ماه پیش

کارپای شمشیربازی 111

57 بازدید 9 ماه پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 66

74 بازدید 11 ماه پیش

تمرین استقامت و سرعت 67

200 بازدید 11 ماه پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 68

84 بازدید 11 ماه پیش

تمرین استقامت و سرعت 69

338 بازدید 11 ماه پیش

تمرین استقامتی سرعتی 70

373 بازدید 11 ماه پیش

تمرین چابکی سرعتی 71

1 هزار بازدید 11 ماه پیش

تمرین بدنسازی قدرتی 72

405 بازدید 11 ماه پیش

تمرین نردبان چابکی سرعتی 74

1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش

تمرین سرعتی شمشیربازی 103

87 بازدید 11 ماه پیش

کارپای گروهی شمشیربازی 80

55 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر