3 دنبال‌ کننده
4.9 هزار بازدید ویدیو

دپلاسمان شمشیربازی 113

17 بازدید ۱ روز پیش

دیگر ویدیوها

دپلاسمان شمشیربازی 113

17 بازدید ۱ روز پیش

دپلاسمان شمشیربازی 113

11 بازدید ۱ روز پیش

کارپای شمشیربازی 111

22 بازدید ۲ هفته پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 66

55 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین استقامت و سرعت 67

78 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 68

57 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین استقامت و سرعت 69

176 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین استقامتی سرعتی 70

218 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین چابکی سرعتی 71

323 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین بدنسازی قدرتی 72

250 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین سرعتی شمشیربازی 103

50 بازدید ۲ ماه پیش

کارپای گروهی شمشیربازی 80

39 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین کارپای گروهی 82

12 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین چابکی سرعتی 84

288 بازدید ۲ ماه پیش

تمرین کارپای شمشیربازی 87

40 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر