2 دنبال‌ کننده
147 بازدید ویدیو
3 بازدید 6 روز پیش

شرکت خدمات مراقبتی از کودک و سالمند در منزل دنــــــــــــــــــیــــــــــای آرامش آرامش را به خانه هایتان هدیه میکنیم #مراقبت از کودک در منزل #مراقبت از سالمند در منزل #شرکت پرستاری در کرج #پرستار سالمند در منزل کرج #پرستار کودک در منزل کرج 02634239535 02634239525 02634091180 02634091172