در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 118
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 49.2هزار
  بازدید

آکادمی بورس درفک

آکادمی بورس درفک با هدف ارتقا سطح سواد مالی فعالین بازار سرمایه ، خدمات متنوع آموزشی و تحلیلی را ارائه می نماید جهت مشاوره و دریافت کد بورسی می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید 09900309237

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آکادمی بورس درفک با هدف ارتقا سطح سواد مالی فعالین بازار سرمایه ، خدمات متنوع آموزشی و تحلیلی را ارائه می نماید جهت مشاوره و دریافت کد بورسی می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید 09900309237

 • 118
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 49.2هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • تحلیل سکه. 27 اردیبهشت 1398

  20 بازدید

  تحلیل سکه. 27 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل طلا 18 عیار . 27 اردیبهشت 1398

  36 بازدید

  تحلیل طلا 18 عیار . 27 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل مثقال طلا . 27 اردیبهشت 1398.

  19 بازدید

  تحلیل مثقال طلا . 27 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل دلار . 27 اردیبهشت 1398.

  73 بازدید

  تحلیل دلار . 27 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل شاخص هم وزن بورس. 27 اردیبهشت 1398.

  35 بازدید

  تحلیل شاخص هم وزن بورس. 27 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل شاخص کل بورس. 27 اردیبهشت 1398.

  53 بازدید

  تحلیل شاخص کل بورس. 27 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل دلار . 19 اردیبهشت 1398.

  253 بازدید

  تحلیل دلار . 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل سکه. 19 اردیبهشت 1398

  92 بازدید

  تحلیل سکه. 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل شاخص کل بورس. 19 اردیبهشت 1398.

  159 بازدید

  تحلیل شاخص کل بورس. 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل شاخص هم وزن بورس. 19 اردیبهشت 1398

  46 بازدید

  تحلیل شاخص هم وزن بورس. 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل طلای آب شده. 19 اردیبهشت 1398.

  55 بازدید

  تحلیل طلای آب شده. 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل طلای 18 عیار. 19 اردیبهشت 1398

  47 بازدید

  تحلیل طلای 18 عیار. 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد ونیرو 19 اردیبهشت 1398.

  61 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد ونیرو 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد ولملت 19 اردیبهشت 1398

  34 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد ولملت 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد وساپا 19 اردیبهشت 1398.

  52 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد وساپا 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد وثوق 19 اردیبهشت 1398

  60 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد وثوق 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد مرقام 19 اردیبهشت 1398.

  68 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد مرقام 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد کهمدا 19 اردیبهشت 1398.

  54 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد کهمدا 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد کساپا 19 اردیبهشت 1398.

  48 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد کساپا 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد کخاک 19 اردیبهشت 1398.

  44 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد کخاک 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد کچاد 19 اردیبهشت 1398.

  59 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد کچاد 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد کاما 19 اردیبهشت 1398

  54 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد کاما 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد فولاد 19 اردیبهشت 1398.

  64 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد فولاد 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد فباهنر 19 اردیبهشت 1398.

  69 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد فباهنر 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد فالوم 19 اردیبهشت 1398.

  21 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد فالوم 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد فاسمین 19 اردیبهشت 1398

  45 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد فاسمین 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد شلرد 19 اردیبهشت 1398.

  58 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد شلرد 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد شپدیس 19 اردیبهشت 1398.

  32 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد شپدیس 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد سشرق 19 اردیبهشت 1398.

  73 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد سشرق19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد سمگا 19 اردیبهشت 1398.

  81 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد سمگا 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد ثغرب 19 اردیبهشت 1398.

  45 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد ثغرب 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد

 • تحلیل درخواستی نماد ریشمک. 19 اردیبهشت 1398

  58 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد ریشمک. 19 اردیبهشت 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد