در حال بارگذاری
 • 59
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 16.6هزار
  بازدید

آکادمی بورس درفک

آکادمی بورس درفک با هدف ارتقا سطح سواد مالی فعالین بازار سرمایه ، خدمات متنوع آموزشی و تحلیلی را ارائه می نماید جهت مشاوره و دریافت کد بورسی می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید 09900309237

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آکادمی بورس درفک با هدف ارتقا سطح سواد مالی فعالین بازار سرمایه ، خدمات متنوع آموزشی و تحلیلی را ارائه می نماید جهت مشاوره و دریافت کد بورسی می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید 09900309237

 • 59
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 16.6هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • تحلیل نماد وسینا 27 دی 1397

  44 بازدید

  تحلیل نماد وسینا 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد کساوه 27 دی 1397

  18 بازدید

  تحلیل نماد کساوه 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد فمراد 27 دی 1397

  17 بازدید

  تحلیل نماد فمراد 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد فسرب27 دی 1397

  18 بازدید

  تحلیل نماد فسرب 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد فایرا 27 دی 1397

  20 بازدید

  تحلیل نماد فایرا 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد غفارس. 27 دی 1397

  17 بازدید

  تحلیل نماد غفارس 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد شسپا 27 دی 1397

  26 بازدید

  تحلیل نماد شسپا 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد سمگا. 27 دی 1397

  36 بازدید

  تحلیل نماد سمگا 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد سفارس 27 دی 1397

  23 بازدید

  تحلیل نماد سفارس 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد سشرق. 27 دی 97

  21 بازدید

  تحلیل نماد سشرق 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد سدور. 27 دی 97

  27 بازدید

  تحلیل نماد سدور 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد سپاها. 27 دی 1397

  24 بازدید

  تحلیل نماد سپاها 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد ساراب. 27 دی 97

  29 بازدید

  تحلیل نماد ساراب 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد زاگرس. 27 دی 97

  32 بازدید

  تحلیل نماد زاگرس 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد چکاپا. 27 دی 97

  25 بازدید

  تحلیل نماد چکاپا 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نماد تایرا. 27 دی 97

  17 بازدید

  تحلیل نماد تایرا 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل نمادهای خراسان.شپنا.کمنگنز. 27 دی 97

  24 بازدید

  تحلیل نمادهای خراسان.شپنا.کمنگنز. 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل سهام درخواستی:شخارک-خبهمن-زکشت-شپلی-شپنا-غبشهر

  18 بازدید

  تحلیل سهام درخواستی : شخارک-خبهمن-زکشت-شپلی-شپنا-غبشهر 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل سهام درخواستی ارفع.فاسمین.شخارک.کچاد.وخارزم. 27 دی 97

  33 بازدید

  تحلیل سهام درخواستی : ارفع.فاسمین.شخارک.کچاد.وخارزم 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل شاخص هم وزن بورس. 27 دی 97

  24 بازدید

  تحلیل شاخص هم وزن بورس 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل شاخص کل بورس. 27 دی 97

  30 بازدید

  تحلیل شاخص کل بورس 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل دلار . 27 دی 97

  42 بازدید

  تحلیل دلار 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل سکه رفاه. 27 دی 97

  30 بازدید

  تحلیل سکه رفاه 27 دی 1397 آکادمی بورس درفک توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد.

 • تحلیل سکه. 22 دی 1397

  86 بازدید

  تحلیل سکه 22 دی 1397. آکادمی بورس درفک. تمامی تحلیلها صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمیباشد.

 • تحلیل دلار. 22 دی 1397

  88 بازدید

  تحلیل دلار. 22 دی 1397. آکادمی بورس درفک. تمامی تحلیلها صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمیباشد.

 • تحلیل شاخص کل بورس. 22 دی 1397

  51 بازدید

  تحلیل شاخص کل بورس 22 دی 1397 آکادمی بورس درفک. تمامی تحلیلها صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمیباشد.

 • نحوه خرید و فروش سهام

  79 بازدید

  نحوه خرید و فروش سهام در سامانه فارابیکسو آکادمی بورس درفک

 • تحلیل درخواستی نماد ارفع. 20 دی 97

  40 بازدید

  تحلیل درخواستی نماد ارفع 20 دی 1397 آکادمی بورس درفک تمامی تحلیلها صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمیباشد.

 • تحلیل درخواستی نمادهای : چکارن-قاسم-پدرخش. 20 دی 97

  34 بازدید

  تحلیل درخواستی نمادهای : چکارن-قاسم-پدرخش 20 دی 1397 آکادمی بورس درفک تمامی تحلیلها صرفا جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمیباشد.

 • تحلیل درخواستی نمادهای : کهمدا - وپست. 20 دی 1397

  24 بازدید

  تحلیل درخواستی نمادهای : کهمدا - وپست 20 دی 1397 آکادمی بورس درفک

 • تحلیل نماد چکاوه- 9 دی 1397

  99 بازدید

  تحلیل نماد چکاوه- 9 دی 1397 آکادمی آموزشی بورس درفک www.dorfack.com

 • تحلیل نماد وکار - 9 دی 1397

  42 بازدید

  تحلیل نماد وکار 9 دی 1397 آکادمی بورس درفک www.dorfack.com