3 دنبال‌ کننده
3.5 هزار بازدید ویدیو
607 بازدید 5 سال پیش

فیلم آموزشی Full mouth rehabilitation with implant supported fixed prosthesis دنتیوم شرکت درسان طب پارس www.dorsuntebpars.com

دیگر ویدیوها

212 بازدید 5 سال پیش
220 بازدید 5 سال پیش
337 بازدید 5 سال پیش
447 بازدید 5 سال پیش
195 بازدید 5 سال پیش
256 بازدید 5 سال پیش
203 بازدید 5 سال پیش
237 بازدید 5 سال پیش
168 بازدید 5 سال پیش
173 بازدید 5 سال پیش
151 بازدید 5 سال پیش