در حال بارگذاری
 • 198
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 138.1هزار
  بازدید

روح اله ابوالحسنی

روح اله ابوالحسنی دانشجوی سال هفتم پزشکی دانشگاه تهران رتبه دورقمی کنکور سال 90 آموزش زیست شناسی کنکور کانال تلگرام برای دریافت فیلم های رایگان بیشتر: @nokte_zist

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

روح اله ابوالحسنی دانشجوی سال هفتم پزشکی دانشگاه تهران رتبه دورقمی کنکور سال 90 آموزش زیست شناسی کنکور کانال تلگرام برای دریافت فیلم های رایگان بیشتر: @nokte_zist

 • 198
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 138.1هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست دوازدهم، گونه زایی هم میهنی

  269 بازدید

  گونه زایی دگر میهنی چگونه رخ میدهد؟ بخشی از دی وی دی مفهومی زیست دوازدهم (تغییر در گونه ها) مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست دوازدهم، رانش دگره ای

  56 بازدید

  رانش دگره ای چیست؟ بخشی از دی وی دی مفهومی زیست دوازدهم (تغییر در جمعیت ها) مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • ناگفته هایی مهم راجع به حذف كنكور سراسری !!!

  1,098 بازدید

  چرا در کشورهای اروپایی، کنکور به این شکل و با این حساسیت برگزار نمی شود؟ آیا کنکور به این سبک فقط در کشور ما رخ می شود؟ آیا مافیای کنکور، مانع حذف کنکور می شوند؟ آیا امتحان نهایی جایگزین مناسبی برای کنکور است؟ حتما تا انتها ببینید! روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست دوازدهم، ژنتیک، توارث گروه خونی ABO

  530 بازدید

  نحوه توارث گروه خونی ABO چگونه است؟ بخشی از دی وی دی مفهومی زیست دوازدهم (ژنتیک)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست دوازدهم، جریان اطلاعات در یاخته (انواع رنابسپاراز)

  687 بازدید

  انواع آنزیم رنایسپاراز در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها بخشی از دی وی دی مفهومی زیست دوازدهم (جریان اطلاعان در یاخته)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست دوازدهم، مولکول های اطلاعاتی (نوکلئوتید)

  889 بازدید

  پیوند فسفودی استر چگونه تشکیل می شود؟ بخشی از دی وی دی مفهومی زیست دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست تالیفی زیست یازدهم، هورمون‌ها

  1,774 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 95، زیست یازدهم، تولیدمثل مرد

  236 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست زیست گیاهی، سال یازدهم

  177 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست زیست گیاهی، سال یازدهم

  115 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 90 ، تقسیم یاخته گیاهی، زیست یازدهم

  333 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 91 ، حرکت عضلات چشم، زیست یازدهم

  531 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست تالیفی، ایمنی، زیست یازدهم

  195 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 96، چشم، حواس یازدهم

  472 بازدید

  ساختار چشم بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 93، عصب، زیست یازدهم

  380 بازدید

  بخشی از دی وی دی حل تست زیست یازدهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • نحوه خلاصه نویسی زیست كنكور

  2,160 بازدید

  زیست كنكور را چگونه خلاصه نویسی کنیم؟ آیا خلاصه نویسی زیست کنکور کار مفیدی است؟! مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • نحوه مرور زیست به سبك رتبه های برتر

  2,043 بازدید

  رتبه های برتر چگونه زیست كنكور را مرور می کنند؟ اصول صحیح مرور زیست کنکور چیست؟ مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 89، الکتروکاردیوگرام،گردش مواد دهم

  1,020 بازدید

  بخشی از فیلم حل تست زیست دهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش تست زنی زیست کنکور، شک بین 2 گزینه در جلسه کنکور

  671 بازدید

  بخشی از فیلم حل تست زیست دهم (کنکور نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 74، گلومرول،کلیه دهم

  294 بازدید

  بخشی از فیلم حل تست زیست دهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 93، پروتئاز،گوارش دهم

  730 بازدید

  بخشی از فیلم حل تست زیست دهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 89، گوارش دهم

  414 بازدید

  بخشی از فیلم حل تست زیست دهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش زیست کنکور، حل تست کنکور 87، ساختارهای تنفسی دهم

  273 بازدید

  بخشی از فیلم حل تست زیست دهم (نظام جدید) روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور کانال تلگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • فیلم آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست دهم، فصل 1

  1,676 بازدید

  انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر چیست؟ بخشی از فیلم آموزش مفهومی زیست سال دهم، فصل 1 روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • داستان كسی كه در ٣ ماه رتبه ١ كنكور شد!!!

  15,375 بازدید

  چگونه در 3 ماه رتبه برتر کنکور شویم؟! رستگار رحمانی چگونه رتبه 1 شد؟ مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • زیست كنكور را چگونه بخوانیم؟

  5,376 بازدید

  زیست كنكور را چگونه بخوانیم؟ اصول صحیح مطالعه زیست کنکور چیست؟ مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست یازدهم،دفاع اختصاصی ایمنی

  593 بازدید

  دفاع اختصاصی چیست؟ بخشی از فیلم مفهومی زیست یازدهم (ایمنی)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست یازدهم، گیرنده فروسرخ مار

  342 بازدید

  گیرنده فروسرخ در مار زنگی بخشی از فیلم مفهومی زیست یازدهم (حواس)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست یازدهم، حواس (چشم گاو)

  473 بازدید

  بالا و پایین، چپ و راست چشم گاو را چگونه تشخیص دهیم؟ بخشی از فیلم مفهومی زیست یازدهم (حواس)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست یازدهم، سد خونی مغزی

  524 بازدید

  سد خونی مغزی چگونه از دستگاه عصبی مرکزی محافظت می کند؟ بخشی از فیلم مفهومی زیست یازدهم (عصب)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست یازدهم، حرکت (اسکلت)

  1,386 بازدید

  دلیل نامگذاری استخوان زند زیرین و زبرین چیست؟ بخشی از فیلم مفهومی زیست یازدهم (حرکت)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997

 • آموزش مفهومی زیست کنکور، زیست یازدهم، تقسیم یاخته

  335 بازدید

  نشانگان داون یا تریزومی 21 چیست؟ بخشی از فیلم مفهومی زیست یازدهم (تقسیم یاخته)، مدرس: روح اله ابوالحسنی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران رتبه برتر کنکور سال 90 مدرس زیست شناسی کنکور سایت: www.noktezist.ir کانال تلگرام: @nokte_zist اینستاگرام: @nokte_zist تماس جهت تهیه مجموعه کامل فیلم آموزشی زیست کنکور: 09031237997