25 دنبال‌ کننده
301.2 هزار بازدید ویدیو
4.7 هزار بازدید 2 سال پیش

RF از طریق ایجاد حرارت در درم (سطح زیرین پوست Derm) که مسئولیت کلاژن سازی پوست را به عهده دارد، سبب رسیدن به نتیجه دلخواه می شود زمانی که حرارت مناسب لایه های درم را تحریک می کند این حرارت در اپیدرم پراکنده می شود و امکان ترمیم سریع اپیدرم لایه سطحی پوست را موجب می شود.

دیگر ویدیوها

4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
19.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
4.1 هزار بازدید 2 سال پیش
514 بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
128 بازدید 2 سال پیش
836 بازدید 2 سال پیش
5.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.7 هزار بازدید 2 سال پیش
886 بازدید 2 سال پیش
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش
147 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
4.9 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
19.4 هزار بازدید 2 سال پیش
2.4 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
939 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش
9.6 هزار بازدید 2 سال پیش
5.1 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر