5 دنبال‌ کننده
15 هزار بازدید ویدیو
52 بازدید 6 ماه پیش

سخنرانی دکتر حمیدرضا دهقان منشادی متخصص رادیوانکولوژی(تشخیص و درمان سرطان) در کنگره سرطان های زنان برگزار شده توسط انجمن سرطان های زنان در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400

دیگر ویدیوها

52 بازدید 6 ماه پیش
25 بازدید 1 سال پیش
127 بازدید 1 سال پیش
53 بازدید 1 سال پیش
265 بازدید 1 سال پیش
53 بازدید 1 سال پیش
49 بازدید 1 سال پیش
162 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
93 بازدید 1 سال پیش
67 بازدید 1 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
347 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
649 بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
691 بازدید 4 سال پیش