10 دنبال‌ کننده
12.4 هزار بازدید ویدیو

پلانک

61 بازدید 2 ماه پیش

دیگر ویدیوها

پلانک

61 بازدید 2 ماه پیش

هیپ آپ

22 بازدید 2 ماه پیش

شکم کرانچ

484 بازدید 2 ماه پیش

ول اسلاید

15 بازدید 2 ماه پیش

سرینی سیم کش

76 بازدید 2 ماه پیش

همسترینگ سیمکش

25 بازدید 2 ماه پیش

فلکشن ران مولتی هیپ

45 بازدید 2 ماه پیش

اکستنشن ران مولتی هیپ

36 بازدید 2 ماه پیش

پشت ران خوابیده دستگاه

151 بازدید 2 ماه پیش

پشت ران نشسته

29 بازدید 2 ماه پیش

جلو ران دستگاه

84 بازدید 2 ماه پیش

اداکشن ران دستگاه

17 بازدید 2 ماه پیش

ابداکشن ران دستگاه

31 بازدید 2 ماه پیش

پشت بازو کیک بک

406 بازدید 2 ماه پیش

پرس پشت بازو هالتر

245 بازدید 2 ماه پیش

پشت بازو دیپ

472 بازدید 2 ماه پیش

جلو بازو لاری دستگاه

260 بازدید 2 ماه پیش

جلو بازو کراس از بالا

56 بازدید 2 ماه پیش

جلو بازی لازی چکشی

12 بازدید 2 ماه پیش

لت ورتیکال

17 بازدید 2 ماه پیش

لت از جلو شیب بدن

64 بازدید 2 ماه پیش

لت از جلو دست موازی

165 بازدید 2 ماه پیش

لت از جلو دست جمع

329 بازدید 2 ماه پیش

لت از جلو دست باز

501 بازدید 2 ماه پیش

لت از جلو برعکس

123 بازدید 2 ماه پیش

ترازپئوس نشسته کراس

12 بازدید 2 ماه پیش

دستگاه اچ

31 بازدید 2 ماه پیش

دستگاه اچ

20 بازدید 2 ماه پیش

کشش دمبل زیربقل شیب

20 بازدید 2 ماه پیش

کشش هالتر زیربقل شیب

20 بازدید 2 ماه پیش

نشر خوابیده شیب دمبل

41 بازدید 2 ماه پیش

فلای معکوس برعکس

185 بازدید 2 ماه پیش

باترفلای برعکس

16 بازدید 2 ماه پیش

فلای دمبل شیب

42 بازدید 2 ماه پیش

فلای دمبل شیب دست خم

35 بازدید 2 ماه پیش

بالا سینه دمبل

651 بازدید 2 ماه پیش

بالا سینه دمبل چرخشی

1.9 هزار بازدید 2 ماه پیش

کراس اور

86 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر