اطلاعات کانال

این کانال به درخواست دکتر ندا مقتدری (متخصص زنان و زایمان و زیبایی) ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 12 آذر 1397 تعداد ویدیوها: 173 تعداد بازدید کل: 232.9 هزار