در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 39.7هزار
  بازدید

dr.mortazavi

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 39.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • تعویض مفصل با بی حسی

  1,139 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره تعویض مفصل با بی حسی صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • آرتروز زانو چیست ؟

  1,182 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره آرتروز زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • آسیب های زانو

  117 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره آسیب های زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید

 • تعویض کامل مفصل زانو

  178 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره تعویض کامل مفصل زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید

 • شرایط تعویض مفصل زانو

  188 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره شرایط تعویض مفصل زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید

 • عفونت قبل از تعویض مفصل زانو

  90 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره عفونت قبل از تعویض مفصل زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید

 • چه کار کنیم تا عمر مفصل مصنوعی زانو طولانی باشد ؟

  364 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره چه کار کنیم تا عمر مفصل مصنوعی زانو طولانی باشد ؟ صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • صدا دادن بعد از تعویض مفصل

  245 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره صدا دادن مفصل مصنوعی صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • در رفتگی بعد از تعویض مفصل زانو

  146 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره در رفتگی بعد از تعویض مفصل زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • ورزش بعد از تعویض مفصل

  435 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره ورزش بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • علت عفونت بعد از تعویض مفصل

  410 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره علت عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • عفونت بعد از تعویض مفصل

  323 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره عفونت بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • نشستن بعد از تعویض مفصل لگن

  749 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره نحوه نشستن و استفاده از دستشویی بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • تورم بعد از تعویض مفصل زانو

  1,332 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن دربارهتورم بعد از تعویض مفصل زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • تعویض پانسمان بعد از تعویض مفصل زانو

  834 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره تعویض پانسمان بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • مصرف آسپرین قبل از تعویض مفصل

  216 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره مصرف آسپرین قبل از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • روشهای تعویض مفصل ران

  238 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره روش های تعویض مفصل ران صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • انواع پروتز مصنوعی ران

  147 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره انواع پروتز مصنوعی ران صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • ماندگاری تعویض مفصل زانو

  234 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره ماندگاری و طول عمر تعویض مفصل زانو یا لگن صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • تعویض مفصل ران

  416 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن دمی گوید جراحی تعویض مفصل ران بهترین عمل جراحی می باشد .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • بهترین نوع پروتز زانو

  2,464 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره بهترین پروتز مفصل زانو صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • تحرک بعد از جراحی تعویض مفصل

  127 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره تحرک و ورزش بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • بازگشت به کار بعد از تعویض مفصل

  103 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره بازگشت به محل کار بعد از جراحی تعویض مفصل صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • زانوی پرانتزی بدون جراحی

  4,057 بازدید

  دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن درباره زانوی پرانتزی بدون جراحی صحبت می کند .برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://dr-mortazavi.ir/ مراجعه کنید یا برای مشاوره و تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید.

 • فیلم عمل زانوی پرانتزی

  5,628 بازدید

  زانوی پرانتزی چگونه جراحی می شود ؟ این فیلم را ببینید و صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • علت دردهای استخوانی

  365 بازدید

  علت درد استخوان شبانه چیست ؟ آیا دارویی برای درمان استخوان درد وجود دارد ؟ صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • علائم کمبود ویتامین دی در زنان

  995 بازدید

  علائم کمبود ویتامین دی در زنان چیست ؟ کمبود ویتامین d3 در بارداری به چه صورت درمان می شود ؟صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • پوکی استخوان در خانم ها

  439 بازدید

  پوکی استخوان در خانم ها از چه سنی شروع می شود و چه علائم و نشانه هایی دارد ؟ صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • درمان آرتروز زانو با تزریق پی آر پی

  3,062 بازدید

  صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • درمان قطعی آرتروز

  1,301 بازدید

  درمان قطعی آرتروز چیست ؟ می دانستید می توان بدون جراحی آرتروز را درمان کرد ؟ صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • عوارض تعویض مفصل لگن

  641 بازدید

  آیا فرد بعد از تعویض مفصل لگن دچار عوارض می شود ؟ صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .

 • تعویض مفصل ران

  370 بازدید

  عمل تعویض مفصل ران یا لگن چگونه انجام می شود ؟ این فیلم را ببینید و صحبت های دکتر مرتضوی متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو و لگن از امریکا را در این باره بشنوید . برای تعیین وقت قبلی با شماره های 22902671 - 22902673--09026260122 تماس بگیرید یا به آدرس http://dr-mortazavi.ir مراجعه کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی تهران - خیابان شریعتی بالاتراز میرداماد - کوچه فلسفی - پلاک ۷ - ساختمان باران - طبقه همکف مراجعه کنید .