27 دنبال‌ کننده
24.2 هزار بازدید ویدیو
150 بازدید 1 سال پیش

داشتن یک رابطه زناشوئی رضایت بخش و موفقیت آمیز بستگی به عوامل درونی و بیرونی زیادی دارد و رعایت نکردن آنها نه تنها رابطه زناشوئی را یک عمل غیر رضایت بخش و اجباری می کند بلکه در دراز مدت سبب می شود که فرد کلا از داشتن رابطه زناشوئی اجتناب کند. یکی از مهمترین این عوامل زندگی ماشینی, مشغله ذهنی و درگیری روحی و روانی است.

دیگر ویدیوها

361 بازدید 1 سال پیش
191 بازدید 1 سال پیش
146 بازدید 1 سال پیش
398 بازدید 1 سال پیش
688 بازدید 1 سال پیش
430 بازدید 1 سال پیش
240 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
433 بازدید 1 سال پیش
145 بازدید 1 سال پیش
168 بازدید 1 سال پیش
138 بازدید 1 سال پیش
120 بازدید 1 سال پیش
268 بازدید 1 سال پیش
80 بازدید 1 سال پیش
705 بازدید 1 سال پیش
399 بازدید 1 سال پیش
257 بازدید 1 سال پیش
246 بازدید 1 سال پیش
184 بازدید 1 سال پیش
985 بازدید 1 سال پیش
399 بازدید 1 سال پیش
233 بازدید 1 سال پیش
917 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر