ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
4 دنبال‌ کننده
152 بازدید ویدیو
14 بازدید 1 ماه پیش

معرفی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی و اهمیت توجه به رویکرد علمی و آموزشی در اقتصاد و مدیریت شهری برای توسعه پایدار شهرها

معرفی

14 بازدید 1 ماه پیش

معرفی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی و اهمیت توجه به رویکرد علمی و آموزشی در اقتصاد و مدیریت شهری برای توسعه پایدار شهرها