40 دنبال‌ کننده
795.8 هزار بازدید ویدیو

آشنائی با تعویض مفصل زانو

173 هزار نمایش ۲ سال پیش

تعویض مفصل زانو و آشنائی با آن توسط دکتر آرش شرافت وزیری فوق تخصص جراحی زانو http://drsherafatvaziri.com

دیگر ویدیوها

آشنائی با تعویض مفصل زانو

173 هزار نمایش ۲ سال پیش

آرتروز چیست ؟

166 هزار نمایش ۲ سال پیش

یوگای پا

2.3 هزار نمایش ۳ سال پیش

تمرینات پا برای درمان بونیون

1.1 هزار نمایش ۳ سال پیش

تقویت عضلات شکم

15.1 هزار نمایش ۳ سال پیش

پشت شانه با دستگاه

3.5 هزار نمایش ۳ سال پیش

پرس شانه از پشت با هالتر

3.3 هزار نمایش ۳ سال پیش

پرس شانه از جلو با هالتر

5.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

پرس شانه با دستگاه شیبدار

2 هزار نمایش ۳ سال پیش

14- پشت شانه با سیم کش ایستاده

1.7 هزار نمایش ۴ سال پیش

22- شراگ با هالتر

1.9 هزار نمایش ۴ سال پیش

21-کشش شانه از جلو با سیم کش

1.5 هزار نمایش ۴ سال پیش

20-سر شانه از جلو با هالتر

6.9 هزار نمایش ۴ سال پیش

19-شراگ با دستگاه از جلو

6.8 هزار نمایش ۴ سال پیش

18-شراگ با دمبل

17.7 هزار نمایش ۴ سال پیش

17-پرس شانه با دستگاه اسمیت

2.9 هزار نمایش ۴ سال پیش

16- شراگ با هالتر از پشت

1.6 هزار نمایش ۴ سال پیش

15-پشت شانه با دمبل خمیده

1.7 هزار نمایش ۴ سال پیش

12 پشت شانه با دمبل خوابیده

1.6 هزار نمایش ۴ سال پیش

10 - سر شانه از طرفین بادمبل تک

3.9 هزار نمایش ۴ سال پیش

5 - سرشانه از جلو با سیم کش تک

15 هزار نمایش ۴ سال پیش

حرکت سر شانه از جلو با هالتر

60.3 هزار نمایش ۴ سال پیش

پرس شانه با دمبل

3.2 هزار نمایش ۴ سال پیش

شکم شش تکه

4.9 هزار نمایش ۶ سال پیش

شکم شش تکه - تمرین پیله

7.1 هزار نمایش ۶ سال پیش

عضله شکم اصولی

4 هزار نمایش ۶ سال پیش

تقویت عضله . اساسی

899 نمایش ۶ سال پیش
نمایش بیشتر