3 دنبال‌ کننده
1.6 هزار بازدید ویدیو
337 بازدید 1 سال پیش

آزمایشگاه تخصصی ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی با مجوز فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درراستای خدمت رسانی به مردم شریف استان واجد امکانات، دستگاه های پیشرفته، پرسنل مجرب و آموزش دیده می باشد.آزمایشگاه دارای دوبخش مجزای سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی است که دربخش سیتوژنتیک کاریوتایپ برروی نمونه های خون، آمنیون، CVS و مغز استخوان بااستفاده از سیستم نرم افزاری آنالیزه FDA Approve انجام می شود.بخش مولکولی نیز شامل تست های غربالگری ژنتیکی قبل از ازدواج و حین بارداری، پنل های سقط مکرر، ناباروری در زنان و مردان ...