14 دنبال‌ کننده
88 هزار بازدید ویدیو

جراحی دیسک گردن

24 بازدید 3 روز پیش

جراحی دیسک گردن که با درد شدید در ناحیه گردن ودستها و بی حسی و ضعفدر اندامها

دیگر ویدیوها

جراحی دیسک گردن

24 بازدید 3 روز پیش

جراحی دیسک کمر

118 بازدید 1 ماه پیش

جراحی دیسک گردنی

95 بازدید 3 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

259 بازدید 3 ماه پیش

دیسک گردنی

30 بازدید 3 ماه پیش

دیسک کمر

114 بازدید 3 ماه پیش

جرلحی دیسک کمر

469 بازدید 4 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

929 بازدید 4 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

287 بازدید 4 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

3 هزار بازدید 5 ماه پیش

جراحی تومور مغز

818 بازدید 7 ماه پیش

تومور ادنوم هیپوفیز

252 بازدید 7 ماه پیش

جراحی تومور مغز

242 بازدید 7 ماه پیش

جراحی دیسک گردنی

118 بازدید 7 ماه پیش

جراحی کیست پیلارسیست

375 بازدید 8 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

جراحی دیسک گردن

789 بازدید 8 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

222 بازدید 8 ماه پیش

جابجایی مهره گردنی

52 بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

211 بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

174 بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

199 بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

105 بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

113 بازدید 8 ماه پیش

جراحی تومور مغز

178 بازدید 9 ماه پیش

جراحی دیسک کمر

1.4 هزار بازدید 10 ماه پیش

جراحی اندسکوپیک مغزی

129 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر