5 دنبال‌ کننده
1.4 هزار بازدید ویدیو
235 بازدید 8 ماه پیش

1️ پای خود را روی یک توپ نرم قرار دهید و سپس توپ را بچرخانید. این تمرین را برای 3-1 دقیقه انجام دهید.این تمرین را روزانه 2-3 بار تکرار کنید 2️حوله دستی را روی زمین قرار دهید.پای خود را روی حوله قرار دهید و از انگشتان پا استفاده کنید تا حوله را جمع کنید یا حوله را بکشید. این تمرین را روزانه 5-3 بار انجام دهید. 3️ روی زمین بنشینید و حوله ای را در اطراف پای خود قرار دهید. انگشتان پا را بکشید تا جایی که پشت پایتان کشیده شود.برای 30-20 ثانیه نگه دارید و 3 بار تکرار کنید. 4️ انگشتان پایتان را ده بار به سمت پایین

دیگر ویدیوها

233 بازدید 1 سال پیش
62 بازدید 1 سال پیش
43 بازدید 1 سال پیش
63 بازدید 1 سال پیش
231 بازدید 1 سال پیش