1 دنبال‌ کننده
6.3 هزار بازدید ویدیو

brushing

303 بازدید ۷ سال پیش

دیگر ویدیوها

brushing

303 بازدید ۷ سال پیش

Flossing Whit Braces

141 بازدید ۷ سال پیش

Interproximal Brush With Braces

656 بازدید ۷ سال پیش

How to Brush Your Teeth2

929 بازدید ۷ سال پیش

How to Brush with power toothbrush

289 بازدید ۷ سال پیش

How to Brush Your Teeth

697 بازدید ۷ سال پیش

Brush

523 بازدید ۷ سال پیش

A Single Implant - Why Replace Missing Teeth

66 بازدید ۷ سال پیش

how you have to clean between your teeth.

245 بازدید ۷ سال پیش

how to use an interdental brush

372 بازدید ۷ سال پیش

how u have to brush your teeth

2.1 هزار بازدید ۷ سال پیش
نمایش بیشتر