44 بازدید 1 ماه پیش

متاسفانه مبتلایان خیلی زیاد و بیمارستانهای اکثر شهر ها تکمیل ظرفیت هست. #دکتربهاره_ایمانی #متخصص_کودکان_نوزادان دارای مدرک تخصصی #تغذیه_کودکان ازاسترالیا #تغذیه_شیرخوار #تغذیه_نوزاد استادیار دانشگاه علوم پزشکی #مشهد عضو انجمن تغذیه آمریکا

دیگر ویدیوها

44 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
42 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 3 ماه پیش
7 بازدید 3 ماه پیش
7 بازدید 4 ماه پیش
19 بازدید 4 ماه پیش
105 بازدید 6 ماه پیش
11 بازدید 6 ماه پیش
136 بازدید 7 ماه پیش
461 بازدید 7 ماه پیش
8 بازدید 7 ماه پیش
14 بازدید 8 ماه پیش
34 بازدید 8 ماه پیش
3 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر