در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.5هزار
  بازدید

زهرا امام روانشناس

زهرا امام روانشناس – رواندرمانگر ومشاور مرکز مشاوره یسنا – درمانگاه دانش (وابسته به وزرات بهداشت ودرمان). – مشاور بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران. – مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی. – مشاور مجتمع های آموزشی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

زهرا امام روانشناس – رواندرمانگر ومشاور مرکز مشاوره یسنا – درمانگاه دانش (وابسته به وزرات بهداشت ودرمان). – مشاور بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران. – مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی. – مشاور مجتمع های آموزشی

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها