در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 23
  دنبال شونده
 • 9.8هزار
  بازدید

دکتر محمدعلی عنایت اللهی متخصص ارتوپدی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 2
  دنبال کننده
 • 23
  دنبال شونده
 • 9.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • وضعیت صحیح بدن

  99 بازدید

  برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • ورزش هایی برای زانوی ضربدری

  109 بازدید

  برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • ورزش هایی برای تقویت عضلات چهارسر ران

  116 بازدید

  برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • نرمش های مختلف برای دردهای مختلف

  91 بازدید

  برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • نحوه درست بلند کردن اجسام

  64 بازدید

  انیمیشن نحوه درست بلند کردن اجسام برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • عوارض کفش پاشنه بلند

  58 بازدید

  انیمیشن عوارض کفش پاشنه بلند برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • علت دیسک کمر

  220 بازدید

  انیمیشن علت دیسک کمر برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • نحوه درست ایستادن و نشستن و ...

  72 بازدید

  حالات درست بدن برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • نحوه درست اسکات زدن

  55 بازدید

  انیمیشن نحوه درست اسکات زدن برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • جراحی شکستگی زانو

  45 بازدید

  انیمیشن جراحی شکستگی زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • جراحی پارگی تاندون پا

  67 بازدید

  انیمیشن جراحی پارگی تاندون پا برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • تقویت عضلات زانو با ورزش

  541 بازدید

  تقویت عضلات زانو با ورزش برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • تعویض مفصل لگن

  68 بازدید

  انیمیشن تعویض مفصل لگن برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • تعویض مفصل لگن

  30 بازدید

  انیمیشن تعویض مفصل لگن برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • تعویض مفصل زانو

  40 بازدید

  انیمیشن تعویض مفصل زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • ترمیم منیسک زانو در آرتروسکوپی

  35 بازدید

  انیمیشن ترمیم منیسک در آرتروسکوپی زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • ترمیم تاندون

  45 بازدید

  انیمیشن ترمیم تاندون برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • پارگی رباط صلیبی زانو

  92 بازدید

  انیمیشن پارگی رباط صلیبی زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • آرتروسکوپی زانو

  43 بازدید

  انیمیشن آرتروسکوپی زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • آب درمانی برای زانو درد

  68 بازدید

  آب درمانی برای زانو درد برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • تعویض مفصل ران

  1,155 بازدید

  فیلم عمل تعویض مفصل ران دکتر محمدعلی عنایت اللهی برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • آرتروسکوپی زانو

  1,341 بازدید

  انیمیشن آرتروسکوپی زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • پارگی تاندون آشیل

  335 بازدید

  انیمیشن پارگی تاندون آشیل برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • تعویض مفصل زانو

  568 بازدید

  انیمیشن تعویض مفصل زانو برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت دکتر محمدعلی عنایت اللهی http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.

 • فیلم تعویض مفصل لگن

  2,956 بازدید

  فیلم تعویض مفصل لگن از جمله جراخی هایی است که به منظور تعویض لگن انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت http://drenayatollahi.com/ مراجعه کرده یا با شماره تماس 02175368605 , 09203008520 تماس بگیرید.