75 دنبال‌ کننده
285 هزار بازدید ویدیو

کرانچ قدرتی

4.7 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرینی موثر برای ساختن عضلات شکم، کمر و پهلوها - برای اطلاعات بیشتر به وب سایت دکتر فیت www.drfit.ir مراجعه فرمائید.

دیگر ویدیوها

کرانچ قدرتی

4.7 هزار بازدید 6 سال پیش

پرتاب توپ از بالای سر

2.2 هزار بازدید 6 سال پیش

حرکت قیچی

14.9 هزار بازدید 6 سال پیش

کشش از طرفین با وزنه

1.9 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین لمس پاشنه ها

4.5 هزار بازدید 6 سال پیش

کرانچ معکوس با دستگاه سیمکش

5.6 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین خم شدن به پهلو با هالتر

6.9 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین چرخش روسی - شکم شش تکه

5.7 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین بالا کشیدن باسن - شکم شش تکه

15.3 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین کرانچ با کابل - شکم شش تکه

13.7 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین کرانچ با توپ - شکم شش تکه

9.6 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین پا دوچرخه - شكم شش تكه

7.8 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین کرانچ معکوس - شکم شش تکه

24 هزار بازدید 6 سال پیش

تمرین دراز و نشست سه چهارم

3 هزار بازدید 6 سال پیش

شکم شش تکه - تمرین پیله

7.3 هزار بازدید 7 سال پیش

شکم شش تکه - تمرین تاشدن به پهلو

2.7 هزار بازدید 7 سال پیش

شکم شش تکه - تمرین پایین کمر

5.4 هزار بازدید 7 سال پیش

شکم شش تکه - تمرین کرانچ مایل

2.4 هزار بازدید 7 سال پیش

شکم شش تکه - لمس انگشتان پا

1.1 هزار بازدید 7 سال پیش

شکم شش تکه - بالا کشیدن شکم

7.9 هزار بازدید 7 سال پیش

کاهش وزن 175 پوندی

1.8 هزار بازدید 7 سال پیش

کاهش وزن 180 کیلویی

1.6 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر