58 دنبال‌ کننده
398.6 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

زخم واریس پا یکی از عوارضی است که در صورت عدم مراجعه برای درمان و همچنین به تاخیر انداختن درمان ممکن است ایجاد شود. در ای ویدئو دکتر فریبا هندسی در ارتباط با این بیماری، فردی را درمان می کنند.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 10 ماه پیش
112 بازدید 10 ماه پیش
112 بازدید 1 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
664 بازدید 2 سال پیش
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش
25.3 هزار بازدید 2 سال پیش
21.8 هزار بازدید 2 سال پیش
9.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش
10.1 هزار بازدید 2 سال پیش
4 هزار بازدید 2 سال پیش
5.3 هزار بازدید 3 سال پیش
14.4 هزار بازدید 3 سال پیش
26.2 هزار بازدید 3 سال پیش
17.9 هزار بازدید 3 سال پیش
17.3 هزار بازدید 3 سال پیش
5.2 هزار بازدید 3 سال پیش
10.3 هزار بازدید 3 سال پیش
6.5 هزار بازدید 3 سال پیش
24.8 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر