قانون چک برگشتی چیست؟ چگونه چک برگشتی را نقد کنیم؟

87 بازدید 7 ماه پیش

در گذشته روند رسیدگی به پرونده‌های چک برگشتی بسیار طولانی و زمان بر بود. به همین دلیل شکایات را در قالب پرونده‌های کیفری مطرح می‌کردند. اما با صدور چک های صیاد از سوی بانک مرکزی، شکایات مربوط به چک های برگشتی در قالب اجراییه است و ظرف مدت کمتر از یک ماه می‌توان طرف مقابل را ملزم به پرداخت مبلغ چک نمود.