16 دنبال‌ کننده
120.7 هزار بازدید ویدیو
363 بازدید 1 سال پیش

توسط دکتر مرتضی رحیمی --- موبایل ۰۹۳۷۱۵۷۴۷۷۱ --- تبریز --- 1. خ آزادی،گلگشت،ساختمان بهاران،ط۵ ۰۴۱۳۳٣٦٨٩٨٦ ---- dr-mortezarahimi.ir

دیگر ویدیوها

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
716 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
12.4 هزار بازدید 3 سال پیش
667 بازدید 3 سال پیش
3.9 هزار بازدید 3 سال پیش
4.7 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 3 سال پیش
17.9 هزار بازدید 4 سال پیش
19.9 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
657 بازدید 4 سال پیش
12.4 هزار بازدید 4 سال پیش
8.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
6.2 هزار بازدید 4 سال پیش
5.9 هزار بازدید 4 سال پیش