در حال بارگذاری
 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 78.2هزار
  بازدید

دکتر شهریار ناطق

دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353

 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 78.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آزمایش ادرار - دکتر شهریار ناطق

  13 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش ادرار صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • پیچش بیضه - دکتر شهریار ناطق

  76 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد پیچش بیضه صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سرطلان پروستات - دکتر شهریار ناطق

  51 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری در مورد سرطلان پروستات صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • هرنی (باد فتق) - دکتر شهریار ناطق

  63 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری در مورد هرنی (باد فتق) صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تبخال تناسلی - دکتر شهریار ناطق

  80 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری در مورد تبخال تناسلی صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سرطان بیضه - دکتر شهریار ناطق

  79 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری در مورد سرطان بیضه صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • عفونت ادراری در بانوان - دکتر شهریار ناطق

  205 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد عفونت ادراری در بانوان صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • شب ادراری - دکتر شهریار ناطق

  112 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد شب ادراری صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • کیست کلیه - دکتر شهریار ناطق

  386 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد کیست کلیه صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تکرار ادرار و عدم کنترل کافی ادرار - دکتر شهریار ناطق

  221 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد تکرار ادرار و عدم کنترل کافی ادرار در بانوان صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • آزمایش اسپرم چگونه انجام می شود؟ - دکتر شهریار ناطق

  556 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش اسپرم صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بالا بودن آنزیم پروستات نشان دهند چیست-دکتر شهریار ناطق

  296 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد ( آنزیم پروستات PSA و ارتباط آن با بیماری های پروستات) صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بزرگی پروستات - دکتر شهریار ناطق

  559 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد بزرگی پروستات صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • آزمایش آنزیم PSA قسمت دوم- دکتر شهریار ناطق

  73 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش آنزیم PSA صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • آزمایش آنزیم PSA قسمت اول - دکتر شهریار ناطق

  84 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش آنزیم PSA صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • زگیل تناسلی - دکتر شهریار ناطق

  945 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد زگیل تناسلی صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • پیشگیری سنگ کلیه - دکتر شهریار ناطق

  270 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد پیشگیری سنگ کلیه صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • عوامل موثر در تشکیل سنگ کلیه - دکتر شهریار ناطق

  213 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد واریکوسل صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • واریکوسل -دکتر شهریار ناطق

  430 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد واریکوسل صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • خون در ادرار (هماچوری) -دکتر شهریار ناطق

  210 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد خون در ادرار (هماچوری) صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بزرگی پروستات و روشهای درمانی آن - دکتر شهریار ناطق

  1,099 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد بزرگی پروستات و روشهای درمانی آن صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • جراحی برداشتن توده كلیه با حفظ كلیه - دکتر شهریار ناطق

  1,299 بازدید

  فیلم جراحی برداشتن توده كلیه با حفظ كلیه/پارشیل نفركتومی (Partial Nephrectomy) دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 - عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • درمان زگیل تناسلی با جراحی - دکتر شهریار ناطق

  11,597 بازدید

  دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 - عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • چگونه از کلیه هایم مراقبت کنم؟ دکتر شهریار ناطق

  248 بازدید

  در این ویدئو، دکتر شهریار ناطق جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی به راهکارهایی جهت مراقبت از کلیه می پردازند. دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 - عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • شکایت های شایع در بیماران ارولوژی-دکتر شهریار ناطق

  1,672 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد شکایت های شایع در بیماران ارولوژی در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • ارولوژی اطفال-دکتر شهریار ناطق برنامه به خانه برمیگردیم

  477 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد ارولوژی اطفال در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سنگ کلیه - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  642 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد سنگ کلیه در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تکرر ادرار - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  1,025 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرای در مورد تکرر ادرار در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سرطان پروستات - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  904 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد سرطان پروستات در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • اختلالات ادراری در بانوان-دکتر شهریار ناطق

  1,668 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد اختلالات ادراری در بانوان در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تومور های بیضه-دکتر شهریار ناطق-به خانه بر می گردیم

  3,193 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد تومور های بیضه صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • زگیل تناسلی-دکتر شهریار ناطق- به خانه برمیگردیم

  2,411 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد زگیل تناسلی صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com