در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 67.4هزار
  بازدید

دکتر شهریار ناطق

دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 67.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کیست کلیه - دکتر شهریار ناطق

  67 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد تکیست کلیه صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تکرار ادرار و عدم کنترل کافی ادرار - دکتر شهریار ناطق

  84 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد تکرار ادرار و عدم کنترل کافی ادرار در بانوان صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • آزمایش اسپرم چگونه انجام میشود؟ (+ نحوه ی تفسیر آزمایش)

  189 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش اسپرم صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بالا بودن آنزیم پروستات نشان دهند چیست-دکتر شهریار ناطق

  87 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد ( آنزیم پروستات PSA و ارتباط آن با بیماری های پروستات) صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بزرگی پروستات - دکتر شهریار ناطق

  254 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد بزرگی پروستات صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • آزمایش آنزیم PSA قسمت دوم- دکتر شهریار ناطق

  49 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش آنزیم PSA صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • آزمایش آنزیم PSA قسمت اول - دکتر شهریار ناطق

  51 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد آزمایش آنزیم PSA صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • زگیل تناسلی - دکتر شهریار ناطق

  656 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد زگیل تناسلی صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • پیشگیری سنگ کلیه - دکتر شهریار ناطق

  163 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد پیشگیری سنگ کلیه صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • عوامل موثر در تشکیل سنگ کلیه - دکتر شهریار ناطق

  180 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد واریکوسل صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • واریکوسل -دکتر شهریار ناطق

  330 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد واریکوسل صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • خون در ادرار (هماچوری) -دکتر شهریار ناطق

  135 بازدید

  دکتر شهریار ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد خون در ادرار (هماچوری) صحبت می کنند. برای مشاهده مطالب بیشتر به صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید : @drnategh عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بزرگی پروستات و روشهای درمانی آن - دکتر شهریار ناطق

  568 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد بزرگی پروستات و روشهای درمانی آن صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • جراحی برداشتن توده كلیه با حفظ كلیه - دکتر شهریار ناطق

  923 بازدید

  فیلم جراحی برداشتن توده كلیه با حفظ كلیه/پارشیل نفركتومی (Partial Nephrectomy) دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 - عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • درمان زگیل تناسلی با جراحی - دکتر شهریار ناطق

  8,292 بازدید

  دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 - عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • چگونه از کلیه هایم مراقبت کنم؟ دکتر شهریار ناطق

  229 بازدید

  در این ویدئو، دکتر شهریار ناطق جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی به راهکارهایی جهت مراقبت از کلیه می پردازند. دکتر شهریار ناطق - جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - نظام پزشکی : 105201 - عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • شکایت های شایع در بیماران ارولوژی-دکتر شهریار ناطق

  1,319 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد شکایت های شایع در بیماران ارولوژی در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • ارولوژی اطفال-دکتر شهریار ناطق برنامه به خانه برمیگردیم

  383 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد ارولوژی اطفال در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سنگ کلیه - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  588 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد سنگ کلیه در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تکرر ادرار - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  807 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرای در مورد تکرر ادرار در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سرطان پروستات - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  768 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد سرطان پروستات در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • اختلالات ادراری در بانوان-دکتر شهریار ناطق

  1,490 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد اختلالات ادراری در بانوان در برنامه به خانه برمیگردیم صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • تومور های بیضه-دکتر شهریار ناطق-به خانه بر می گردیم

  3,086 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد تومور های بیضه صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • زگیل تناسلی-دکتر شهریار ناطق- به خانه برمیگردیم

  2,170 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد زگیل تناسلی صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • خون در ادرار-دکتر شهریار ناطق-به خانه برمیگردیم

  1,923 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد خون در ادرار صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • ناباروری - دکتر شهریار ناطق در برنامه خانواده یک

  245 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد ناباروری صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • بزرگی پروستات - دکتر شهریار ناطق در برنامه خانواده یک

  1,245 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد بزرگی پروستات صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • التهاب پروستات-دکتر شهریار ناطق-به خانه بر می گردیم

  1,771 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد التهاب پروستات صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سرطان مثانه - دکتر شهریار ناطق - به خانه بر می گردیم

  1,453 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد سرطان مثانه صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • سنگ کلیه-دکتر شهریار ناطق در برنامه به خانه بر می گردیم

  1,151 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد درمان و پیشگیری سنگ کلیه صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • ناباروری آقایان-دکتر شهریار ناطق-به خانه بر می گردیم

  985 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد ناباروری در آقایان صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com

 • عفونت های ادراری-دکتر شهریار ناطق-به خانه برمی گردیم

  957 بازدید

  دکتر ناطق متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار در مورد عفونت های ادراری صحبت می کنند. عضو انجمن ارولوژی اروپا بورد تخصصی از دانشگاه تهران - آدرس مطب : تهران، جنب بیمارستان آتیه، ساختمان پزشکان آتیه، طبقه چهارم - تلفن : 02188367231 و 02188367353 www.drshnategh.com - info@drshnategh.com