در حال بارگذاری
 • 32
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 31.7هزار
  بازدید

دکتر نعمت الله فاضلی

کانال رسمی «دکتر نعمت الله فاضلی»، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی «دکتر نعمت الله فاضلی»، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

 • 32
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 31.7هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • هویت ایرانی و شاخصه های آن

  846 بازدید

  فایل تصویری برنامه 180 درجه با موضوع «هویت ایرانی و شاخصه های آن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر کچوییان ، شبکه افق سیما، اردیبهشت ماه 97 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • احراز پست های اجرایی توسط زنان

  799 بازدید

  فایل تصویری برنامه زاویه با موضوع «احراز پست های اجرایی توسط زنان»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر ایراندخت فیاض ، شبکه چهارم سیما، شهریور ماه 96 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • مسأله کتاب در ایران امروز

  135 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان « مسأله کتاب در ایران امروز»، سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، فرهنگسرای کتاب، غرفه کافه کتاب ، اردیبهشت ماه 96 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر - قسمت دوم

  52 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر »، موسسه رحمان ، بهمن ماه 94 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر - قسمت اول

  80 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر »، موسسه رحمان ، بهمن ماه 94 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و سبک زندگی -قسمت دوم

  219 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و سبک زندگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و سبک زندگی -قسمت اول

  311 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و سبک زندگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • سیاست های فرهنگی

  519 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «سیاست های فرهنگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حسام الدین آشنا و آقای دکتر بهشتی ، شبکه چهارم سیما، مرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زندگی روزمره

  223 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زندگی روزمره »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر کوثری و آقای دکتر کاظمی ، شبکه چهارم سیما، تیر ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • جهانی شدن و فرهنگ - قسمت دوم

  85 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و جهانی شدن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر عاملی و آقای دکتر محسنیان راد ، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • جهانی شدن و فرهنگ - قسمت اول

  161 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و جهانی شدن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر عاملی و آقای دکتر محسنیان راد ، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • تلویزیون و فرهنگ

  339 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و تلویزیون»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر پاینده و آقای دکتر منتظر قائم ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فراغت و فرهنگ

  183 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و فراغت»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، فروردین ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • سینما و فرهنگ

  255 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر پاینده ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • میراث فرهنگی و فرهنگ - قسمت دوم

  383 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، بهمن ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • میراث فرهنگی و فرهنگ - قسمت اول

  225 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • خانه و فرهنگ - قسمت دوم

  582 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و خانه»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر سلطان زاده و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • خانه و فرهنگ - قسمت اول

  187 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و خانه»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر سلطان زاده و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زن و فرهنگ - قسمت دوم

  327 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، خانم دکتر رفعت جاه و خانم دکتر نرسیسیانس، شبکه چهارم سیما، آذر ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زن و فرهنگ - قسمت اول

  324 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، خانم دکتر رفعت جاه و خانم دکتر نرسیسیانس ، شبکه چهارم سیما، آبان ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • بررسی ابعاد جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو

  377 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو تهران»: ، با حضور دکتر هدایتی ، دکتر سید جواد میری ، دکتر سمیه توحیدلو در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و آموزش

  196 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و آموزش »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، آبان ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و دانشگاه و علم -قسمت دوم

  324 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، مهرماه 87 - قسمت دوم- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و دانشگاه و علم -قسمت اول

  398 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، مهرماه 87 - قسمت اول- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران-قسمت دوم

  365 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران»، دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی، مهرماه 95 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران-قسمت اول

  397 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران»، دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی، مهرماه 95 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • نشست کتاب خوان تخصصی علوم اجتماعی

  448 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «نشست کتاب خوان تخصصی علوم اجتماعی»: ، با حضور دکتر سید جواد میری ، دکتر سمیه توحیدلو در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • دانشگاه و علم - قسمت سوم

  366 بازدید

  فایل تصویری برنامه اندیشه با موضوع «دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمدرضا اسدی ، شبکه چهارم سیما، 10 دی ماه 95 - قسمت سوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • نقد کتاب «روش تحقیق آمیخته، به هم پیوستن نظریه و عمل»

  519 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «روش تحقیق آمیخته، به هم پیوستن نظریه و عمل»: مراسم بزرگداشت دکتر مقصود فراستخواه ، با حضور دکتر مسعود فراستخواه و دکتر محمود قاضی طباطبایی و دکتر ودادهیر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • دانشگاه و علم - قسمت دوم

  320 بازدید

  فایل تصویری برنامه اندیشه با موضوع «دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمدرضا اسدی ، شبکه چهارم سیما، 3 دی ماه 95 - قسمت دوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • دانشگاه و علم - قسمت اول

  530 بازدید

  فایل تصویری برنامه اندیشه با موضوع «دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمدرضا اسدی ، شبکه چهارم سیما، 26 آذر ماه 95 - قسمت اول - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • ژورنالیسم و علوم اجتماعی در ایران معاصر

  788 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «ژورنالیسم و علوم اجتماعی در ایران معاصر»، نشست تخصصی رسانه در آیینه دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli