25 دنبال‌ کننده
210.9 هزار بازدید ویدیو
4.3 هزار بازدید 2 سال پیش

عمل تعویض مفصل زانو توسط دکتر افشین اقدامی

دیگر ویدیوها

4.3 هزار بازدید 2 سال پیش
6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
13.9 هزار بازدید 5 سال پیش
3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
9.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش
11.9 هزار بازدید 5 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
10.4 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
12.9 هزار بازدید 5 سال پیش
4.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
6.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
9.1 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر