87 بازدید 1 سال پیش

دکتر سید احمد رئیس السادات دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران مقابله با درد مزمن با طب فیزیکی با به کارگیری روش های طب فیزیکی و توانبخشی و همکاری بین رشته ای میتوان از مزمن شدن درد جلوگیری کرد و از میزان مصرف داروهای ضد درد و عوارض آن کاست. ناشناخته بودن قابلیتهای طب فیزیکی و توانبخشی با مشکلات کارهای گروهی و مشکلات تعرفه ای ، بیمه ای و کمبود راهنماهای بالینی در خصوص مدیریت درد از مهم ترین چالش های ارائه خدمات به بیماران مبتلا به دردهای حاد و مزمن است