در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.2هزار
  بازدید

دکتر الهام صادق زاده

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 3.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دکتر الهام صادق زاده

  415 بازدید

  دکتر الهام صادق زاده با مدرک تخصصی لیفت صورت و بدن از دانشگاه Yerevan دارای مدرک لیزر MAPLE از کانادا مراقبتهای پوستی انستیتو استادرم پاریس

 • دکتر الهام صادق زاده

  125 بازدید

  دکتر الهام صادق زاده با مدرک تخصصی لیفت صورت و بدن از دانشگاه Yerevan دارای مدرک لیزر MAPLE از کانادا مراقبتهای پوستی انستیتو استادرم پاریس

 • دکتر الهام صادق زاده

  191 بازدید

  دکتر الهام صادق زاده با مدرک تخصصی لیفت صورت و بدن از دانشگاه Yerevan دارای مدرک لیزر MAPLE از کانادا مراقبتهای پوستی انستیتو استادرم پاریس

 • دکتر الهام صادق زاده

  95 بازدید

  دکتر الهام صادق زاده با مدرک تخصصی لیفت صورت و بدن از دانشگاه Yerevan دارای مدرک لیزر MAPLE از کانادا مراقبتهای پوستی انستیتو استادرم پاریس

 • دکتر الهام صادق زاده - دستگاه venus viva

  2,109 بازدید

  دکتر الهام صادق زاده با مدرک تخصصی لیفت صورت و بدن از دانشگاه Yerevan دارای مدرک لیزر MAPLE از کانادا مراقبتهای پوستی انستیتو استادرم پاریس

 • دکتر الهام صادق زاده - ستگاه لیزر پیشرفته الکساندریت

  247 بازدید

  دکتر الهام صادق زاده با مدرک تخصصی لیفت صورت و بدن از دانشگاه Yerevan دارای مدرک لیزر MAPLE از کانادا مراقبتهای پوستی انستیتو استادرم پاریس