ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
29 دنبال‌ کننده
39.8 هزار بازدید ویدیو
178 بازدید 3 سال پیش

Learn more on my Blog: https://goo.gl/IRffZc In this video I am showing you how to to use google adwords and especially how to use google adwords for youtube. There are exactly 2 ways to get your videos seen on youtube: 1. Rank your videos using youtube seo. This is harder and you have to know how to do it also it will take a little while to rank. 2. Simply invest some money into advrtising and show your video to your target audience that way. This way is more risky but it is instant! So you can see t

دیگر ویدیوها

68 بازدید 4 سال پیش
51 بازدید 4 سال پیش
80 بازدید 4 سال پیش
201 بازدید 4 سال پیش
64 بازدید 4 سال پیش
76 بازدید 4 سال پیش
113 بازدید 4 سال پیش
138 بازدید 4 سال پیش
118 بازدید 4 سال پیش
622 بازدید 4 سال پیش
54 بازدید 4 سال پیش
70 بازدید 4 سال پیش
165 بازدید 4 سال پیش
75 بازدید 4 سال پیش
128 بازدید 4 سال پیش
189 بازدید 4 سال پیش
434 بازدید 4 سال پیش
91 بازدید 4 سال پیش
76 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر
زنده
کنسرت آنلاین کیهان کلهر