16 دنبال‌ کننده
10 هزار بازدید ویدیو
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش

ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری یکی از امتیازات هر کارمند محسوب می شود چرا که در واقع مکاتبات زبان رسمی هر سازمان محسوب می شود. در این دوره قصد داریم با ساده ترین شیوه های ممکن شما را با این اصول آشنا نماییم.------------- موسسه رایان تدبیر ایتوک www.etook.academy

آخرین ویدیوها

www.etook.academy

84 بازدید 1 سال پیش

موسسه رایان تدبیر ایتوک: مشاوره، پیاده سازی و خدمات آموزش مجازی، تولید محتوای الکترونیکی www.etook.academy

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
115 بازدید 2 سال پیش
87 بازدید 2 سال پیش
166 بازدید 2 سال پیش
93 بازدید 2 سال پیش
88 بازدید 2 سال پیش
54 بازدید 2 سال پیش
119 بازدید 2 سال پیش
146 بازدید 2 سال پیش
84 بازدید 2 سال پیش
164 بازدید 2 سال پیش
69 بازدید 2 سال پیش
47 بازدید 2 سال پیش
42 بازدید 2 سال پیش
74 بازدید 2 سال پیش
127 بازدید 2 سال پیش
76 بازدید 2 سال پیش
252 بازدید 2 سال پیش
35 بازدید 2 سال پیش
92 بازدید 2 سال پیش
157 بازدید 2 سال پیش
60 بازدید 2 سال پیش
165 بازدید 2 سال پیش
72 بازدید 2 سال پیش
49 بازدید 2 سال پیش
222 بازدید 2 سال پیش
229 بازدید 2 سال پیش
170 بازدید 2 سال پیش
80 بازدید 2 سال پیش
89 بازدید 2 سال پیش
224 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر